Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PICHCENIOMANIA.COM

Informacje ogólne
 
Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Serwisie internetowym www.pichceniomania.com (dalej jako „Serwis”). Administratorem Serwisu jest Anna Jeżmańska nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem tego serwisu.
 
1. Administrator może zbierać informacje podane przez Użytkowników dobrowolnie. Może lecz nie musi zapisywać informacje takie jak adresy IP wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji, jak również w celach bezpieczeństwa.
 
2.  Polityka prywatności i działalność Administratora w ramach Serwisu opiera się o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
 
3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
4. W sytuacji zbierania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu (newsletter, pytanie wymagające podania danych w celu otrzymania odpowiedzi itp., publikacji komentarzy), z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, każdy z nich ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w przypadku, gdy istnieje domniemanie złamania obowiązującego regulaminu i prawa w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 
5. Administrator nie będzie powierzać przetwarzania danych osobowych żadnym podmiotom trzecim. W przypadku zmiany tego postanowienia, zobowiązuje się do poinformowania użytkowników i zebrania odpowiednich zgód.
 
Pliki cookies
 
1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu Użytkownika.
 
2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies”, sesyjne i trwałe, są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. 
 
3. Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w następujących celach: konfiguracji Serwisu Internetowego; poprawienia użyteczności Serwisu Internetowego; tworzenia statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics; określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów z wykorzystaniem narzędzia Google AdWords; zarządzania tagami za pośrednictwem narzędzi Google Tag Manager (administratorem powyższych narzędzi jest Google Inc z siedzibą w USA); popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą następujących narzędzi i serwisów społecznościowych: YouTube LLC z siedzibą w USA; Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA; Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA; Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA; plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA; 
 
Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać dokładne zasady korzystania z plików „cookies”.
 
4. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień oraz usuwanie plików “cookies” możliwe jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 
 
6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.